Uncategorized · October 8, 2021

คลิปวิดีโอ: การแก้ปัญหา GPS ด้วยสมาร์ทโฟน Android ของคุณ

สัญญาณ GPS ของโทรศัพท์ Android ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง เช่น เนื่องจาก Google Maps ทำงานผิดปกติหรือไม่ ในหนังประจำสัปดาห์ เรามีวิธีแก้ปัญหาที่มีประโยชน์มากมาย

อ่านเพิ่มเติมหลังโฆษณา

วิดีโอ: การแก้ไขปัญหา GPS

Google Maps ไม่ทำงานหรือเครื่องนับก้าวในโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ จากนั้นอาจมีบางอย่างผิดปกติกับสัญญาณ GPS ของอุปกรณ์ Android ของคุณ โชคดีที่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถลองรับสัญญาณ GPS ทำงานได้อีกครั้ง บางครั้งก็ช่วยให้เปิดและปิดสมาร์ทโฟนได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจเป็นไปได้ว่าคุณต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย